Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Biblioteka

Gromadzi książki, komputerowe programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne, kasety video. Prenumeruje 14 tytułów czasopism. Wszystkie zbiory opracowane są elektronicznie w programie MOL. Szkolna baza danych zawiera również informacje o zawartości prenumerowanych czasopism i innych materiałów wpływających do biblioteki (prace uczniów i nauczycieli).

W bibliotece pracują panie: Ewa Decyk  i Elżbieta Świderek