Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Biblioteka

Gromadzi książki, komputerowe programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne, kasety video. Prenumeruje 5 tytułów czasopism. Wszystkie zbiory opracowane są elektronicznie w programie MOL. Szkolna baza danych zawiera również informacje o zawartości prenumerowanych czasopism i innych materiałów wpływających do biblioteki (prace uczniów i nauczycieli).
 
Biblioteką opiekuje się pani Ewa Decyk