Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Historia

„Westerplatczyków imię ma,
aby męstwo ich sławić…”
Pierwszy dzwonek w budynku „Czwórki”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 4, zabrzmiał 1 września 1983r., a naukę w nim rozpoczęło 1132 uczniów. 1 września 1999r. zabrzmiał pierwszy dzwonek, tym razem dla 364 uczniów Gimnazjum Nr 2. We wrześniu 2017 roku, po 18 latach przerwy, ponownie zabrzmiał dzwonek w Szkole Podstawowj nr 4. I tak pokolenie po pokoleniu rozpoczynało naukę, a lata mijały…  

10 października 1987r. nadano szkole imię Obrońców Westerplatte, która stopniowo stawała się „coraz bardziej morska”. 8 października 1988r. odsłonięto tablicę pamiątkową na szkolnej replice Pomnika Obrońców Wybrzeża. W 1993r. Szkoła Podstawowa Nr 4 została członkiem zwyczajnym Klubu Szkół Westerplatte. 11 grudnia 2001r. odbyła się sesja „Z jednego słowa po mnie powstanie drzewo życia”. Wtedy też wszyscy zobaczyli projekt przyszłego sztandaru gimnazjum wykonany przez uczennicę Magdalenę Wróbel. 18 maja 2002r. odbyła się ceremonia przekazania sztandaru i nadania imienia Obrońców Westerplatte Gimnazjum Nr 2.

W dniach 21-24 kwietnia 2004r. byliśmy organizatorem XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. 25 czerwca 2004r. zabrzmiał ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej Nr 4. Wyszkowska „Czwórka” przestała istnieć. W ciągu 21 lat szkołę podstawową ukończyło prawie 4000 uczniów. Obecnym gospodarzem obiektu jest Gimnazjum Nr 2 im. Obrońców Westerplatte. Do roku 2012 placówką kierował Mirosław Kowalski. Obowiązki wicedyrektorów pełnili: Michał Kowalczyk, Janina Kazimierczyk, Krystyna Falba, Teresa Ślubowska, Barbara Trzcińska, Krzysztof Arbaszewski, Andrzej Florianowicz, Agnieszka Deptuła, Iwona Obrostek i Ineza Pieniążek. W latach 2013-2017 funkcję dyrektora pełniła Agnieszka Deptuła, wicedyroektora - Iwona Obrstek. Od września 2017r. dyrektorem szkoły jest Ewa Runo, a wicedyrektorem Renata Nowicka.

W 1983r. Szkoła Podstawowa Nr 4 była jedną z najbardziej nowoczesnych placówek oświatowych. Jej otwarcie stało się wielkim wydarzeniem dla całego miasta.

Początki nie były łatwe. Budynek był jasny i przestronny, ale brakowało wielu rzeczy. W sali gimnastycznej i w stołówce trwały prace wykończeniowe. Na zewnątrz obiektu porządkowano teren budowy: zbierano gruz, układano chodniki i wyznaczano trawniki. Pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej odbyło się na holu na parterze i rozpoczęło się od zwiedzania pustych sal. Dzięki wzajemnej pomocy i życzliwości szkoła szybko zapełniła się potrzebnymi pomocami.

W czasie istnienia szkoły podstawowej 32 uczniów zostało laureatami konkursów przedmiotowych. Wielu zdobyło laury w zmaganiach naukowych, plastycznych i sportowych. Co piąty absolwent SP Nr 4 zdobywał srebrną tarczę za bardzo dobre wyniki w nauce. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania był również znaczny procent uczniów podejmujących z sukcesem dalszą naukę w szkołach średnich.

Te dobre tradycje szkoły podstawowej kontynuowali również uczniowie gimnazjum, którzy chętnie brali udział w konkursach i różnego rodzaju przedsięwzięciach. Swoje zainteresowania rozwijali, uczestnicząc w ogólnopolskich programach edukacyjnych i wychowawczych: Szkoła z Klasą, Szkoła zaangażowana społecznie, Uczeń z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Lego. Cogito, Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki, Literacki Atlas Polski, Młodzi przeciw korupcji, Opowiem Ci o wolnej Polsce.

Wybierając imię Obrońców Westerplatte, społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w codziennej pracy potwierdza, że zawsze są jakieś powinności, od których nie wolno się uchylać. Pamięć o Westerplatte z 1939r. pomaga i dziś znaleźć właściwe rozwiązania, podjąć dodatkowe obowiązki, nie być obojętnym wobec spraw i zadań ważnych dla współczesnego świata. Wartości i prawdy ukryte w pojęciu „Westerplatte”, choć przybrały dziś nieco inną postać, są ciągle aktualne.

Obecnie sale lekcyjne są doskonale i nowocześnie zaopatrzone w telewizory, DVD, projektory, komputery i tablice inetraktywne. W szkole działa radiowęzeł, a dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonują 2 pracownie komputerowe i wielostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Lekcje są prowadzone w ciekawy sposób: w terenie, w laboratoriach, kinach, teatrach, muzeach, w szkołach wyższych… W trakcie zajęć pozalekcyjnych i realizacji różnych projektów uczniowie rozwijają swoje umiejętności w wielu dziedzinach. Organizowane są liczne akademie oraz spektakle szkolne. Od 13 lat działa koło dziennikarskie – powstaje gazetka „Bez Tytułu”. Młodzież chętnie włącza się w wolontariat, odwiedzając przedszkolaków, pacjentów szpitala, młodszych kolegów ze szkół podstawowych i świetlicy socjoterapeutycznej. Uczniowie organizują dla nich zabawy integracyjne, czytają bajki, sadzą drzewka, uczą tańca, pomagają w odrabianiu lekcji, przygotowują paczki bożonarodzeniowe dla potrzebujących rodzin z gminy Wyszków w ramach akcji „Ekipa świętego Mikołaja” i „Rodzina – Rodzinie”. Od siedmiu lat współpracują z Domem Dziecka w Równem, zbierają „Górę Grosza”, kwestują dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają wiele instytucji i fundacji. Pieniądze na te cele pozyskują w różny sposób: poprzez Kiermasze Książek Trochę Używanych, sprzedaż ciast, dyskoteki. Zachęcają do niesienia pomocy wyszkowskich właścicieli firm. Uczniowie dbają o stan środowiska naturalnego i czują się za nie odpowiedzialni. Szkoła współpracuje z Organizacjami Odzysku Reba i Recal. Uczestniczy w akcjach „Sprzątanie świata”, „Czysty las”, prowadzą zbiórkę surowców wtórnych, odnoszą sukcesy w Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Szkolny projekt „Z góry śmieci pieniądz leci” w 2006r. został nagrodzony grantem pieniężnym przez Fundację Nasza Ziemia. Swoje pomysły prezentowaliśmy także w telewizji regionalnej. Gościliśmy i odwiedzaliśmy w miejscu pracy wiele osób reprezentujących różne zawody i zainteresowania.

Liczba cyklicznych i okolicznościowych imprez szkolnych świadczy o wielkim zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli. Na stałe w kalendarzu szkolnym wpisały się: Święto Szkoły, Gimnazjalne Dni Kultury, Dzień Gimnazjalisty, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Tydzień Morski, Liga Klas, Dzień Regionalny, Tydzień Kultury Języka Polskiego, Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par, Tydzień Europejski, Tydzień „Sportu na wesoło”, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs Wiedzy „Mój Patron”, Liga Czytelniczo-Medialna, Mistrz Przedmiotów Humanistycznych, Neptunowa Gala. Jednak mimo wszystko uczniowie najbardziej uwielbiają wyjazdy na wycieczki, rajdy i biwaki.