Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Przyroda z klasą - czy wiesz ja żyje jeż?

17.01.2020
Projekt realizowany jest w klasie IIa - "Przyroda z klasą - czy wiesz jak żyje jeż? - prowadzony przez panią Iwonę Ciach - Gajewską.
Uczniowie poznają prawa  panujące w naturze  oraz przekonają się, jaki wpływ na przyrodę ma człowiek.  Będą przeprowadzać  proste doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Ponadto dzieci poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz dowiedzą się jak chronić przyrodę.