Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Innowacje

 
Innowacja „Robotyka z elementami programowania”
Skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach matematycznych i informatycznych, którzy w r. szk. 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie. Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.
 Nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy,  ale jest również  narzędziem przydatnym do rozwiązywania problemów. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Potrzeby edukacyjne uczniów i oczekiwania ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki. Chcąc przejść bez problemów do następnego etapu edukacyjnego i dobrze sobie w nim radzić, uczeń powinien umieć korzystać z dobrodziejstw techniki. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi ludzie chętniej rozwiązują nawet trudne zadania przy pomocy komputera, robota.
Lekcje odbywające się w pracowni informatycznej lub matematycznej z wykorzystaniem tabletów, robotów (ozobotów, robotów lego education Wedo), będą opierały się o zastosowanie następujących programów edukacyjnych:
  • LEGO Mindstorms EV 3
  • Ozoblockly
  • Matzoo
  • Logomocja- świetne narzędzie dla nauczyciela informatyki i matematyki w gimnazjum i szkole podstawowej, jest nowoczesnym językiem programowania funkcyjnego. Zawiera proste i jasne polecenia. Szybko widać bezpośredni efekt pracy. Bawi i jednocześnie rozwija wyobraźnię. Kształci umiejętności matematyczne. Uczy rozpoznawania kierunków.
  • Python – język programowania wysokiego poziomu, często używany jako język skryptowy.  Język ten jest powszechnie wykorzystywany w edukacji, jak i w rzeczywistych systemach informatycznych.
  • Program GeoGebra- jest to oprogramowanie służące do dynamicznej wizualizacji problemów matematycznych – cenna pomoc w procesie edukacji matematycznej.          
  • Nauczyciel będzie wykorzystywał tablicę multimedialną wraz z e-bookiem oraz programy do tablicy. Nauczyciel będzie miał możliwość komunikować się z uczniami za pomocą platform edukacyjnych: blendspace, Eduscience lub LearningApps, Pistacja- tam będzie umieszczał zagadnienia, materiały i ćwiczenia. Uczniowie będą również korzystać z gotowych zasobów naukowych.
  • Ćwiczenia  interaktywne Matlandia to interaktywne, animowane ćwiczenia z matematyki na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Zostały podzielone według klas, działów i tematów. Charakteryzują je różne stopnie trudności,  losowo generowane dane, powtórki z teorii, podpowiedzi oraz raporty z wynikami, dzięki którym uczeń śledzi swoje postępy w nauce. To unikalna pomoc naukowa, firmowana marką popularnej polskiej serii podręczników do matematyki – „Matematyka z plusem”.  Z aplikacją Matlandia można pracować zarówno na lekcji, jak i w domu. Nauczyciel ma wgląd w raporty z rezultatami pracy swoich uczniów.
  • Program Excel - to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel  możemy poprowadzić rachunki.  Excel zawiera jeden lub kilka arkuszy, na które nanosimy dane. Za pomocą tego programu analizujemy i prezentujemy dane w postaciach zarówno liczbowych, jak i w postaci wykresów – liniowych, kołowych, słupkowych.
Agnieszka Pałka

 
Innowacja „Matematyka z elementami informatyki”
Skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach matematycznych i informatycznych, którzy w r. szk. 2018/2019 rozpoczęli naukę w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie. Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.
  Nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy,  ale jest również  narzędziem przydatnym do rozwiązywania problemów. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Potrzeby edukacyjne uczniów i oczekiwania ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki. Chcąc przejść bez problemów do następnego etapu edukacyjnego i dobrze sobie w nim radzić, uczeń powinien umieć korzystać z dobrodziejstw techniki. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi ludzie chętniej rozwiązują nawet trudne zadania przy pomocy komputera.
Lekcje odbywające się w pracowni informatycznej lub matematycznej z wykorzystaniem tabletów, tablicy multimedialnej będą opierały się o zastosowanie następujących programów edukacyjnych:
- Ćwiczenia  interaktywne Matlandia to interaktywne, animowane ćwiczenia z matematyki na poziomie szóstej klasy szkoły podstawowej. Zostały podzielone według działów i tematów. Charakteryzują je różne stopnie trudności,  losowo generowane dane, powtórki z teorii, podpowiedzi oraz raporty z wynikami, dzięki którym uczeń śledzi swoje postępy w nauce. To unikalna pomoc naukowa, firmowana marką popularnej polskiej serii podręczników do matematyki – „Matematyka z plusem”.  Z aplikacją Matlandia można pracować zarówno na lekcji, jak i w domu. Nauczyciel ma wgląd w raporty z rezultatami pracy swoich uczniów.
- Program Excel - to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel  możemy poprowadzić rachunki.  Excel zawiera jeden lub kilka arkuszy, na które nanosimy dane. Za pomocą tego programu analizujemy i prezentujemy dane w postaciach zarówno liczbowych, jak i w postaci wykresów – liniowych, kołowych, słupkowych.
- Logomocja- świetne narzędzie dla nauczyciela informatyki i matematyki w gimnazjum i szkole podstawowej, jest nowoczesnym językiem programowania funkcyjnego. Zawiera proste i jasne polecenia. Szybko widać bezpośredni efekt pracy. Bawi i jednocześnie rozwija wyobraźnię. Kształci umiejętności matematyczne. Uczy rozpoznawania kierunków. 
- Python – język programowania wysokiego poziomu, często używany jako język skryptowy.  Język ten jest powszechnie wykorzystywany w edukacji, jak i w rzeczywistych systemach informatycznych.
-Program GeoGebra- Jest to oprogramowanie służące do dynamicznej wizualizacji problemów matematycznych – cenna pomoc w procesie edukacji matematycznej.          
- Nauczyciel będzie wykorzystywał tablicę multimedialną wraz z e-bookiem oraz programy do tablicy. Nauczyciel będzie miał możliwość komunikować się z uczniami za pomocą platform edukacyjnych: blendspace, Eduscience lub LearningApps, Pistacja- tam będzie umieszczał zagadnienia, materiały i ćwiczenia. Uczniowie będą również korzystać z gotowych zasobów naukowych.
Agnieszka PałkaInnowacja Język rosyjski dla najmłodszych z elementami TIK"
Podstawa programowa mówi: „Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać”. Ucząc dzieci języków poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy maluchom, że istnieją kultury, kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. To bardzo ważne, by już małe dzieci wiedziały o różnorodności świata i wykazywały zainteresowanie innymi kulturami. Zagadnienia i tematyka innowacji odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci. Związane są ze znaną dzieciom otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Nauka języków urozmaicona jest zabawą, muzyką, malarstwem i tańcem przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauce języka obcego. Innowacja poszerza wiedzę i umiejętności uczniów o zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauce języka rosyjskiego (wykorzystanie programów i aplikacji do nauki języka). Zajęcia oparte na podstawie innowacji stwarzają ogromne możliwości i dają szansę, aby nasi uczniowie już od najmłodszych lat rozwijali zainteresowanie nowinkami komputerowymi oraz usprawniali aspekt komunikacyjny w zakresie języka rosyjskiego.
Maryla Piech