Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Kadra

Dyrekcja:
  • Dyrektor Szkoły - dr Ewa Runo
  • Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Konrad Chrzczonowski

Nauczyciele Skoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte:
Bańska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna,
Decyk Ewa - bibliotekarz,  
Drążewska Agnieszka -wdż,
Chrzonowski Konrad - wychowanie fizyczne, przyroda,
Ciach - Gajewska Iwona - edukacja wczesnoszkolna,
Czechowska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna,
Czyżo Hanna - edukacja wczesnoszkolna,
Dobrzyńska Elżbieta - język polski, wos,
Dudek Iwona - język polski, historia,
Gemza Bogusława - religia,
Głowacka Martyna - nauczyciel wspomagający,
Kaczmarczyk Agnieszka - język angielski,
Kamińska Beata - religia,
Kania Marta - edukacja wczesnoszkolna,
Khmeliarchuk Natalia - język rosyjski,
Kocięcka Małgorzata - pedagog, plastyka, doradztwo zawodowe,
Kondej Katarzyna - psycholog,
Kozłowska Edyta - świetlica, muzyka,
Krakowiak Małgorzata - nauczyciel wspomagający,
Lange Aleksandra  - wychowanie fizyczne,
Lewandowska Bożena - język polski, wos,
Nowicka Renata - oddział przedszkolny,
Paczkowska Jolanta - historia, wos,
Pałka Agnieszka - matematyka, informatyka,
Pieniążek Ineza - język polski,
Runo Ewa - fizyka,
Sasinowski Emil- religia,
Siankowska Urszula - wychowanie fizyczne,
Sieńkowska Jolanta - informatyka, technika,

Suska Małgorzata - nauczyciel wspomagający;
Świderek Elżbieta - biblioteka,
Świerczewska Danuta - język angielski,
Szawa Nina - język angielski,
Trzcińska Agnieszka - matematyka,
Waniowska Iwona - nauczyciel wspomagający,
Wasilewska Marta - edukacja wczesnoszkolna,
Wierzchoń Urszula - edukacja wczesnoszkolna, historia,
Wińska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna,
Włodarczyk Elżbieta - chemia,
Zadworna Urszula - psycholog,
Zarzycka Katarzyna - język niemiecki,
Zmaczyńska-Zadrożna Renata - logopedia,