Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Kadra

Dyrekcja:
  • Dyrektor Szkoły - dr Ewa Runo
  • Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Konrad Chrzczonowski

Nauczyciele Skoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte:
Bańska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna,
Bloch Mariola - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Ciach Anna - nauczyciel oddziału przedszkolengo,

Decyk Ewa - biblioteka,  
Drążewska Agnieszka -wdż,
Chrzonowski Konrad - wychowanie fizyczne, przyroda,
Ciach - Gajewska Iwona - edukacja wczesnoszkolna,
Czechowska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna,
Dobrzyńska Elżbieta - język polski, wos,
Dudek Iwona - język polski, historia,
Gąsiorowska Karolina - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Gemza Bogusława - religia,
Głowacka Martyna - nauczyciel  dzieci 6-letnich,
Kaczmarczyk Agnieszka - język angielski,
Kamińska Beata - religia,
Kania Marta - edukacja wczesnoszkolna,
Kazimierczyk Ewa - biologia,
Khmeliarchuk Natalia - język rosyjski, nauczyciel współorganizujący kaształcenie,
Kucharczyk Katarzyna - nauczyciel wspomagający kształcenie,
Kocięcka Małgorzata - pedagog, plastyka, doradztwo zawodowe,
Komorowski Jarosław - wychowanie fizyczne,
Kondej Katarzyna - psycholog,
Kozłowska Edyta - świetlica, muzyka,
Krakowiak Aneta - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Lange Aleksandra  - wychowanie fizyczne,
Lewandowska Bożena - język polski, wos,
Nowicka Renata -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny,
Oleksiak Maria - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Paczkowska Jolanta - historia, wos,
Pałka Agnieszka - matematyka, informatyka,
Pakieła Aneta - logopeda,
Pieniążek Ineza - język polski,
Runo Ewa - fizyka,
Sasin Kinga - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Siankowska Urszula - wychowanie fizyczne,
Sieńkowska Jolanta - informatyka, technika,
Skoczeń Katarzyna - przyroda,

Suska Małgorzata - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej,
Świderek Elżbieta - biblioteka,
Świerczewska Danuta - język angielski,
Szawa Nina - język angielski,
Tomasiuk Joanna - język angielski,
Topczewska-Bocian Jolanta - geografia,
Trzcińska Agnieszka - matematyka,
Urbaniak Katarzyna - chemia,
Waniowska Iwona - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Wasilewska Marta - edukacja wczesnoszkolna, geografia,
Wierzchoń Urszula - edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
Wińska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
Zając Renata - wychowawca świetlicy,
Zarzycka Katarzyna - język niemiecki,