Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Konkursy

Konkurs ortograficzny „WYSZKOWSKIE DYKTANDO”

Konkurs jest organizowany przez naszą szkołę od 2000r. Od 2013r. jest organizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – zdobył rangę konkursu wojewódzkiego. W 2013r. przy organizacji konkursu szkoła współpracowała z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Motto konkursu brzmi:

 
„Kochać Ojczyznę, to miłować język,
Miłować język, to nie kalać go błędami”

Pierwsza edycja Dyktanda Powiatowego (w latach 2001-2013 konkurs odbywał się pod hasłem Dyktando Powiatowe) miała miejsce w roku 2001. Pomysłodawczynią i inicjatorką przedsięwzięcia była pani mgr Iwona Obrostek. Idea zorganizowania konkursu ortograficznego narodziła się z troski o czystość, poprawność i piękno języka polskiego, a konkretnie języka naszych uczniów. Od początku honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Wyszkowa i Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Swoim zasięgiem konkurs w latach 2001-2005 obejmował gimnazja z sześciu gmin powiatu wyszkowskiego. W 2006 roku postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres, zapraszając do udziału w ortograficznych zmaganiach szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs, od początku swego istnienia, cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów gimnazjów jak i szkół średnich. Rokrocznie do dyktanda finałowego zasiada kilkudziesięciu uczniów, walcząc o tytuł mistrza ortografii. To uczestnicy Dyktanda są autorami motta konkursu: "Kochać Ojczyznę to miłować język. Miłować język, to nie kalać go błędami", a także jego znaku graficznego.
W 2012 roku patronat nad Dyktandem Powiatowym objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Postanowiliśmy zatem rozszerzyć jego zasięg, czyniąc go konkursem wojewódzkim. Zmieniliśmy w związku z tym nazwę z ,,Dyktanda Powiatowego’’ na ,,Wyszkowskie Dyktando’’.
Kolejną innowacją było nawiązanie współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W jej ramach panie: dr Agnieszka Kruszyńska i dr Dorota Plucińska z Pracowni Literatury i Kultury w Edukacji, opracowały teksty dyktand finałowych na wojewódzki etap konkursu, który odbył się 11 maja 2013 roku. Wzięło w nim udział 72 uczniów z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego i węgrowskiego
Młodzi uczestnicy konkursu, którym życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników, są najlepszym dowodem na to, że piękno polszczyzny będzie miało swoich obrońców i ambasadorów.Rok szkolny 2018/2019

W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 4  w Wyszkowie etap wojewódzki w/w konkursu. Oto wyniki ortograficznej rywalizacji:
 
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:
I miejsce - Miłosz Malinowski  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie,
II miejsce - Lena Radziewicz - Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach,
III miejsce - Piotr Osowiecki - Szkoła Podstawowa w Brańszczyku.
 
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce -Kinga Marchela - I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie i Weronika Karłowicz z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie,
II miejsce - Anna Kamieniecka z I LO im.C.K. Norwida w Wyszkowie,
III miejsce - Dominik Rzemek z Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie i Julia Sztorc  z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie.
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Konkursu i ich Opiekunom. Laureatom gratulujemy. Burmistrzowi Wyszkowa i Staroście Powiatu Wyszkowskiego dziękujemy za przyjęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród laureatom. Ich wręczenie zaplanowaliśmy na 13 czerwca 2018 roku w trakcie Wyszkowskich Dni Nauki.
 
Organizatorzy.

Rok szkolny 2017/2018

"Kochać Ojczyznę to miłować język, miłować język, to nie kalać go błędami''. Pod takim hasłem 20. marca 2018 roku o godz. 12.00 w naszej szkole odbył się gminny etap konkursu ortograficznego Wyszkowskie Dyktando. Była to już jego XVIII edycja. Od początku patronat nad naszym konkursem objęli: Burmistrz Wyszkowa, Starosta Powiatu Wyszkowskiego, a od 2012r. także Mazowiecki Kurator Oświaty. O tytuł Gminnego Mistrza Ortografii rywalizowało 65 uczniów klas siódmych oraz  klas II i III gimnazjum gminnych Szkół Podstawowych z Rybna, Rybienka Leśnego, Leszczydołu Starego, Leszczydołu Nowiny a także ze Szkół Podstawowych nr 1, 2 ,4 i 5 z Wyszkowa.
 
W wyniku ortograficznej rywalizacji Gminnym Mistrzem Ortografii została:
Maja Pieniążek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie,
II miejsce zajęła Anna Kamieniecka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie, 
III miejsce zajęła Weronika Karłowicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie.
 

Wyniki finału wojewódzkiego Wyszkowskiego Dyktanda
O tytuł Mistrza Ortografii rywalizowało 56 uczniów klas siódmych oraz  klas II i III gimnazjum a także 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, m.in. z Węgrowa, Sadownego, Łochowa i oczywiście Wyszkowa. 
         
Oto wyniki ortograficznej rywalizacji w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum:
I – miejsce Michał Świętoń uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Adelinie, gmina Zabrodzie,
II -  miejsce zajęła Julia Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej w Długosiodle, 
III -  miejsce zajęła Barbara Kwaśny ze Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajął Błażej Szurawski z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie,
II – miejsce zajęła Roksana Malinowska z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie,
III – miejsce - Jakub Więcki z ZS nr 3 w Wyszkowie.
           
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu a także ich Opiekunom, laureatom -gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowaliśmy na 13 czerwca 2018 roku w trakcie Wyszkowskich Dni Nauki. 
Organizatorzy składają podziękowania Burmistrzowi Wyszkowa i Staroście Powiatu Wyszkowskiego za przyjęcie patronatu i ufundowanie nagród laureatom.
 
 

Rok szkolny 2016/2017
 
Dnia 6 kwietnia 2017r. odbył się finał wojewódzki Wyszkowskiego Dyktanda. Wzięło w nim udział 69 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teksty dyktand finałowych zredagowała dr Beata Nowakowska z AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
 
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce- Wiktoria Łaszczewska z Gimnazjum w Rząśniku,
II miejsce - Julia Kwiatkowska - Gimnazjum w Długosiodle,
III miejsce-Laskowski Michał- Gimnazjum w Brańszczyku,
 
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce- Puławska Aleksandra- I  LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie,
II miejsce- Szurawski Błażej również z  I LO im. C.K. Norwida w  Wyszkowie,
III miejsce-Krzepicka Julia także z  I LO im. C.K. Norwida w  Wyszkowie.
 
Składamy serdeczne gratulacje laureatom a także ich Opiekunom i zapraszamy do dalszej współpracy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2017r. w trakcie Wyszkowskich Dni Nauki.
 

Rok szkolny 2015/2016
 
Dnia 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie organizatora w ortograficzne szranki stanęło 57 gimnazjalistów i 25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: węgrowskiego, pułtuskiego, ostrowskiego i oczywiście wyszkowskiego. Teksty finałowych dyktand opracowała dr Beata Nowakowska z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. A oto wyniku ortograficznej rywalizacji w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Wiktoria Łaszczewska z Gimnazjum w Rząśniku,
II miejsce – Julia Czarnecka z Gimnazjum w Brańszczyku,
III miejsce – Kacper Kaczmarczyk z Gimnazjum nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
 
Wyróżnienia zdobyły:
Składanek Julia – Gimnazjum w Starym Bosewie,
Aleksandra Czarnecka – Gimnazjum w Brańszczyku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobył Błażej Szurawski z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie,
II miejsce – Justyna Szczupak z I LO w Węgrowie,
III miejsce – Tomasz Garbarczyk z I LO w Wyszkowie.
 
Wyróżnienia zdobyły:
Kinga Sosnowicz i Małgorzata Gronczewska z I LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Gratulujemy Laureatom i ich Opiekunom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do dalszej współpracy
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: Burmistrzowi Wyszkowa i Staroście powiatu wyszkowskiego
 
31 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte odbył się gminny etap konkursu ortograficznego Wyszkowskie Dyktando. Była to już jego XVI edycja. Od początku patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Wyszkowa, Starosta Powiatu Wyszkowskiego a od 2012r. Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
O tytuł Gminnego Mistrza Ortografii rywalizowało 62 uczniów z gimnazjów : Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie, Gimnazjum w Rybnie, Leszczydole Nowinach, Rybienku Leśnym i Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.
 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii gminy Wyszków zdobył Bartosz Kamiński z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie,
II miejsce-Aleksandra Ślesik z Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie,
III miejsce- Hanna Skawska z Gimnazjum w Leszczydole Nowinach.
 
Informujemy , że finał wojewódzki ,,Wyszkowskiego Dyktanda'' o Pióro Pierwszej Damy – Agaty Kornhauser-Dudy odbędzie się 26 kwietnia 2016r. o godz. 12.00 w siedzibie organizatora. Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Burmistrza Wyszkowa, Starostę Powiatu Wyszkowskiego i Pierwszą Damę – Agatę Kornhauser-Dudę zaplanowaliśmy na czerwiec 2016 roku w trakcie Festiwalu Nauki w Wyszkowie.
 
Wszystkim uczestnikom życzymy jak najlepszych wyników i satysfakcji z podjętej rywalizacji.
 

Rok szkolny 2014/2015
 
Ani supertrudne, ani arcyłatwe XV Wyszkowskie Dyktando odbyło się 9 kwietnia 2015r. w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte. Była to już XV edycja tego niezwykle popularnego wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej konkursu ortograficznego. Wzięło w nim udział 78 uczniów z powiatów: wyszkowskiego pułtuskiego i węgrowskiego. Od początku patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Wyszkowa i Starosta powiatu wyszkowskiego a od 2012r. Mazowiecki Kurator Oświaty. W ramach współpracy z AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku teksty finałowych dyktand zredagował dr Adam Tyszka.
 
W wyniku ortograficznej rywalizacji szkół gimnazjalnych tytuł Mistrza Ortografii w finale wojewódzkim zdobyła Karolina Kowalska z Gimnazjum w Somiance,
II miejsce- Jakub Więcki z Gimnazjum w Woli Mystkowskiej,
III miejsce- Bartłomiej Klimek z Gimnazjum im. Orła Białego w Ostrówku.
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła Alicja Krawczyńska z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku,
II miejsce – Arkadiusz Pazdyga z I LO im. Adama  Mickiewicza w  Węgrowie,
III miejsce- Olga Popowska z I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. .
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich Opiekunom i zapraszamy do dalszej współpracy. Słowa gorącego podziękowania kierujemy także do Burmistrza gminy Wyszków i Starosty powiatu wyszkowskiego za przyjęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród laureatom. Podziękowania składamy również pracownikom naukowym AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku: dr Agnieszce Kruszyńskiej za życzliwość i chęć współpracy i dr. Adamowi Tyszce za zredagowanie tekstów dyktand na finał wojewódzki Konkursu. Informujemy, że uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 czerwca 2015r. w trakcie Wyszkowskich Dni Nauki
 

Rok szkolny 2013/2014
 
5 kwietnia 2014r. w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte odbyła się XIV edycja niezwykle popularnego wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej konkursu ortograficznego ,,Wyszkowskie Dyktando’’. Wzięło w nim udział 68 uczniów z powiatów: wyszkowskiego pułtuskiego i węgrowskiego.
 
W wyniku ortograficznej rywalizacji szkół gimnazjalnych tytuł Mistrza Ortografii w finale wojewódzkim zdobył:
Błażej Szurawski z Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (Błażej to także zdobywca I miejsca w etapie gminnym),
II miejsce zajęła Magdalena Szymańska z Gimnazjum w Porębie,
III miejsce-Iwona Rogalska z Gimnazjum w Brańszczyku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła Emilia Pietrzak z I LO w Węgrowie,
II miejsce - Klaudia Mickiewicz z I LO w Wyszkowie,
III miejsce- Alicja Krawczyńska z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich Opiekunom i zapraszamy do dalszej współpracy. Słowa gorącego podziękowania kierujemy także do Burmistrza gminy Wyszków i Starosty powiatu wyszkowskiego za przyjęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród laureatom. Podziękowania składamy również pracownikom naukowym AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku: dr Agnieszce Kruszyńskiej za życzliwość i chęć współpracy a także dr Beacie Nowakowskiej i dr. Andrzejowi Lesiakowskiemu za zredagowanie tekstów dyktand na finał wojewódzki Konkursu. Informujemy, że uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 17 czerwca 2014r. w trakcie Wyszkowskich Dni Nauki.

Dnia 11 maja 2013 r. odbył się w naszej szkole etap wojewódzki Konkursu Ortograficznego „Dyktando Powiatowe”. Ostatni raz pod starą nazwą, bowiem od następnej edycji konkurs będzie nosił nazwę ,,Wyszkowskie Dyktando". Wzięło w nim udział 72 uczniów z powiatu wyszkowskiego, węgrowskiego, pułtuskiego i ostrowskiego.
 
Teksty dyktand opracowały panie: dr Agnieszka Kruszyńska i dr Dorota Plucińska z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
 
Oto wyniki rywalizacji uczniów szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Błażej Szurawski z Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie,
II miejsce: Wiktoria Niedźwiedzka z Gimnazjum  w Rząśniku,                                                    
III miejsce: Tomasz Garbarczyk z Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie.
 
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Konrad Gromek z I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie,
II miejsce: Klaudia Mickiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie,
III miejsce: Urszula Trojanowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.
 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2013r. w trakcie obchodów XXX- lecia szkoły.


KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ 
 
Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. Do roku 2012 konkurs miał zasięg powiatowy, a od XIII edycji ma zasięg wojewódzki z patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz Księdza Dziekana Dekanatu Wyszkowskiego. W związku z tym została zmieniona nazwa z Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej na Konkurs Wiedzy Religijnej. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II oraz rozbudzenie wśród młodych chrześcijan chęci sięgania do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Cieszy fakt, że nasz konkurs ma również charakter integracyjny, uczestniczą w nim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Nagrody dla laureatów konkursu funduje Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Dyrekcja szkoły oraz katecheci pracujący w naszej placówce.

Pliki do pobrania