Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Hej kolęda, kolęda!

09.12.2020SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK


 

- ONLINE-


 

Nagrania mp.4 a cappella lub z podkładem przesyłamy do 15.12.2020r. z konta rodzica /

jest to zgoda na udostępnienie wizerunku / na adres:
e.choromanska@sp4wyszkow.pl

 

Czas nagrania 2-3 minuty; 1-2 zwrotki kolędy lub pastorałki.
 

Nadesłane, czytelne technicznie nagrania będą publikowane na portalu Facebook SP nr4

w Wyszkowie
 ( nagrania z telefonu – poziomo, prośba o opis kto i co śpiewa).

 
ZAPRASZAMY!