Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Informacja dla Rodziców uczniów oddziału "0"

06.05.2020
Od dnia 11.05.2020r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów oddziału „0”. Ze względów na wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego dysponujemy 12 miejscami na te zajęcia. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w służbach bezpośrednio zaangażowanych w działaniach zwalczających pandemię koronawirusa oraz gdy rodzice nie mogą zapewnić opieki dzieciom (np. oboje rodziców lub opiekunów pracuje). Pozostałe dzieci będą przyjmowane gdy będą wolne miejsca.
Prosimy rodziców/opiekunów o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie trwania pandemii oraz z treścią deklaracji i oświadczenia. Treść procedur znajduje się na stronie szkoły w zakładce dla rodziców i zostanie przesłana na dziennik elektroniczny.