Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Koniec ferii zimowych

14.01.2021

KONIEC FERII ZIMOWYCH
 

18.01.2021R.
 

UCZNIOWIE KLAS I-III WRACAJĄ NA ZAJĘCIA DO SZKOŁY WEDŁUG PLANU LEKCJI.

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII NAUCZANIE ZDALNE WEDŁUG PLANU LEKCJI.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYMI WYTYCZNYMI BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ
W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW.

 

WAŻNA ZMIANA W PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA –
DZIECI W SZKOLE W MIEJSCACH WSPÓLNYCH (KORYTARZE, SZATNIE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, STOŁÓWKA itp.) ZASŁANIAJĄ USTA I NOS. RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZENIA DZIECI W MASECZKI LUB PRZYŁBICE.