Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4

10.09.2020Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b782/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 403 118,76 zł, w tym wkład własny: 21 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (10K);

 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 322 495,01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki

 2. Przyrodnicze laboratorium

 3. Język angielski

 4. Język niemiecki

 5. Język rosyjski

 6. Laboratorium kodowania

 7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych

 8. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

 9. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie

 10. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

 11. Wycieczka do ZOO

 12. Warsztaty z robotyki

 13. Pokazy naukowe

 14. Zakoduj kompetencje

 15. Półkolonie Laboratorium Naukowe

 

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy

 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu

 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

 

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.