Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

23.03.2022
Wszystkie  złożone wnioski  o przyjęcie dziecka do klas pierwszych  zostały pozytywnie rozpatrzone. Listy są wywieszone w głównym wejściu szkoły.  Informujemy, że do dnia   30.03.2022r.  należy złożyć oświadczenie w   postaci pisemnego potwierdzenia woli. 

Pliki do pobrania