Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Pedagog/Psycholog/Logopeda

,,Szanuj mnie, żebym szanował innych
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać
Słuchaj, żebym umiał słuchać
Nie bij, żebym nie bił
Nie poniżaj, żebym nie poniżał
Rozmawiaj  ze mną, żebym umiał rozmawiać
Nie wyśmiewaj
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiał kochać
Uczę się życia od ciebie”


JEŚLI MASZ PROBLEM,
Czujesz się osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu,
Masz problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami,
Chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami,
Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz w jaki sposób,
Masz ciekawe pomyły, którymi chciałbyś się podzielić,
Masz problemy w nauce,
Nie potrafisz sobie poradzić z jakąś sprawą;

pomocy udzielą Ci:

PEDAGOG SZKOLNY –  Małgorzata Kocięcka

PSYCHOLOG SZKOLNY –   Katarzyna Kondej
PSYCHOLOG SPECJALNY - Renata Nowicka

LOGOPEDA SZKOLNY - Renata  Zmaczyńska-Zadrożna


 
 

Rodzice mogą szukać pomocy:
  1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Wyszkowie, ul. Kościuszki 52 (tel. 29 7425007)
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, tel./fax: 29 742 85 22, 29 742 85 23, e-mail: pomocwyszkow@wp.pl
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), ul. 3 Maja 16, tel. (29) 742 40 97, tel/fax  (29) 742 49 02, e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl, ops@wyszkow.pl
  4. Świetlica Socjoterapeutyczna "SŁONECZNA", ul. 11 Listopada 50, tel. (29) 742 99 65
  5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie, ul. Aleja Róż 2, tel. (29) 742 42 01 wew. 374
  6. Poradnia Leczenia Uzależnień w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (dawny hotel pielęgniarek), tel. (29) 742 38 11 wew. 324
  7. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,  Wyszków, ul. Zakolejowa 45, tel. (29) 742 49 02
  8. Poradnia Odwykowa, tel. (29) 742 50 41
  9. Komenda Powiatowa Policji, ul. Kosciuszki 13, tel. (29) 7436200
  10. Sąd Rejonowy w Wyszkowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich,  ul. Kosciuszki 50, tel. (29) 742 38 01