Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W r. szk. 2021/2022 uczniowie klas piątych oraz klasa 7a brali udział w projekcie unijnym Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Panie  Agnieszka Pałka  i  Agnieszka Wińska pozyskały dla naszej szkoły GRANT. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie. Nauczycielki uczestniczyły w dwusemestralnym certyfikowanym kursie (288 h - 6 spotkań stacjonarnych, 12 e-learning) prowadzonym na jednym z pięciu najlepszych uczelni technologicznych w kraju - Politechnice Warszawskiej, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.
Realizacja programu zapewniała wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie informatyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej uczniów.
Zagadnienia omawiane na zajęciach z uczniami:
-kodowanie z PixBlocks,
-robotyka (wg. szkoleń na platformie robotyedukacyjne.pl), programowanie robotów mBot oraz Lego Mindstorms EV3;
-programowanie m.in. w języku blokowym (Scratch),
-tworzeni kodów QR.
Zajęcia oparte były także o strony internetowe z kursami programowania, a także o przykładowe darmowe aplikacje do nauki programowania. Dodatkowym atutem uczestnictwa w projekcie było pozyskanie dla szkoły do celów edukacyjnych sze ściu robotów mBot.