Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Przygotowanie do egzaminu

Wykaz zajęć wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów
oraz konkursów szkolnych prowadzonych przez nauczycieli 
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Wyszkowie  w roku szkolnym 2018/2019 
                                               
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Podjęte czynności, zajęcia Termin realizacji/ilość godzin
1. Ewa Runo Przygotowanie do egzaminu - fizyka 1 x w tyg.,
wtorek godz.14.30
2. Agnieszka Trzcińska Przygotowanie do egzaminu - matematyka 1 x w tyg.,
środa godz.14.35
3. Agnieszka Pałka Przygotowanie do egzaminu – matematyka 1 x w tyg.,
środa godz.14.35
4. Iwona Dudek Przygotowanie do egzaminu – język polski 1 x w tyg.,
poniedziałek godz.15.00
5. Bożena Lewandowska Przygotowanie do egzaminu – język polski 1 x w tyg.,
środa godz. 14.35
6. Elżbieta Dobrzyńska Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – klasa VIIIb 1 x w tyg.,
czwartek godz.14.35
7. Ewa Nowak-Kowalska Przygotowanie do egzaminów i konkursów 1 x w tyg.,
wtorek godz.14.30
8. Agnieszka Trzcińska Zajęcia wyrównawcze z matematyki – dla klasy V 1 x w tyg.,
wtorek godz.13.40
9. Jolanta Paczkowska Przygotowanie do egzaminu – historia 1 x w tyg.,
czwartek godz.14.30
10. Magdalena Kozon Przygotowanie do egzaminu – język angielski 1 x w tyg.,
poniedziałek godz.15.30
11. Ineza Pieniążek Przygotowanie do egzaminu – język polski 1 x w tyg.,
wtorek godz.13.40
12. Maryla Piech Przygotowanie do egzaminu - język rosyjski 1 x w tyg.,
wtorek godz.14.30