Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie im. Obrońców Westerplatte posiada otwarty rachumek o numerze 10 8923 0008 0903 9719 3009 0001 -  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  Filia w Wyszkowie ul. Kościuszki 26. W dopisku prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Przewodniczący - Paweł Chojnacki
Zastępca - Marcin Harasin
Sekretarz - Ilona Jaworska
Skarbnik  - Anna Kaczyńska
 

Pliki do pobrania