Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

2016/2017

 
  W ramach przygotowań do podejmowania wolontariatu uczniowie klas I obejrzeli prezentację, pokazującą pracę Szkolnego Koła Wolontariatu, a także uczestniczyli w warsztatach nt. wolontariatu.
Oto niektóre działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
kwesta 1 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Wyszkowie na renowację zabytkowych nagrobków (już po raz siódmy); zebrano 7.513,70 złotych
2 listopada - wolontariusze zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników obsługi, administracji, przyjaciół szkoły i żołnierzy
13 – 15 stycznia – udział w WOŚP. Wolontariusze kwestowali: w Quad/ Graphics (piątek) wśród pracowników, w WOK „Hutnik” (sobota) – w czasie występów przedszkolaków i  tancerzy oraz na Placu Miejskim (niedziela) koncert pod hasłem „Być kobietą...” dla seniorek z gminy Wyszków w WOK „Hutnik” - 14 marca udział w akcji „Pola Nadziei” 22 – 23 kwietnia (kwesta przed wyszkowskimi sklepami i kościołem św. Wojciecha”)
współpraca z Przedszkolami: nr 1 i nr 3 (czytanie bajek, przedstawienie, prace plastyczne, zabawy – cały rok)
współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Słoneczko” (Andrzejki, czytanie, zabawy, nauka języka migowego, zajęcia tematyczne) warsztaty plastyczne (przygotowanie elementów na zajęcia z dziećmi).

Nasze działania integrowały różne grupy środowiska lokalnego. Wolontariusze zdobyli doświadczenie w pracy z dziećmi,  prowadzili różne formy zajęć. Spotkania warsztatowe pozwalały na przygotowanie ciekawych spotkań i zabaw integracyjnych.

                                                Elżbieta Świderek