Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

2020/2021

08.03.2021
Drogie koleżanki, w tym pięknym dniu, zapraszam na krótką prezentację z okazji Dnia Kobiet przygotowaną przez chłopców ze Szkolnego Koła Wolontariatu.
Podaje link i bardzo proszę, abyście obejrzały i wysłuchały.

https://drive.google.com/file/d/10KRDUkOr6AkhZ02pyJ6dyi3bnL0oVBOf/view