Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

01.09.2022
W związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej społeczność  Szkoły  Podstawowej nr 4 uczciła pamięć  Obrońców Westerplatte. Uczniowie wraz z Dyrekcją złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze przy pomniku poświęconym Patronowi Szkoły.