Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Wyniki rekrutacji do klasy I

14.03.2024

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I

ROK SZKOLNY 2024/2025
 

Z RADOŚCIĄ OGŁASZAMY ŻE WSZYSKIE

WNIOSKI ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM DO KLAS 1 ZOSTAŁY

POZYTYWNIE ROZPATRZONE.

OSTATNIM ETAPEM PROCESU REKRUTACYJNEGO JEST

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE

W TERMINIE 14 – 21 MARCA.

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W WYZNACZONYM TERMINIE

SPOWODUJE NIEPRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ ŻE JEST JESZCZE MOŻLIWOŚĆ

ZAPISANIA DZIECKA DO KLASY I W REKRUTACJI

UZUPEŁNIAJĄCEJ. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

OD 18.04.2024 DO 22.04.2024.

Wnioski w zakładce dla Rodziców - Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025