Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

1% podatku dla SP4

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły.

Zbliża się czas rozliczania PIT-ów , w związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą do przekazania swojego 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.
Jest to bardzo prosta możliwość pomocy.

Jeżeli nie wskaże się organizacji pożytku publicznego, na którą mają zostać wpłacone pieniądze z 1% to trafia to do Skarbu Państwa więc i tak podatnik nic z tego nie ma . Jeżeli możemy prosić to prosimy by każdy, kto czyta ten wpis przekazał informacje o takiej możliwości do jak największego grona swoich znajomych, którzy się rozliczają. Ważne jest by poinformować ich, że jeżeli nie wskażą gdzie ma pójść ten 1% to on i tak im przepadnie. Nie każdy wie o tym, są tacy, którzy myślą, że będą mieli mniej zwrotu.

Chcąc pomóc Szkole Podstawowej nr 4 wystarczy odpisać 1% swojego podatku, nie trzeba dokonywać wpłaty na konto, wystarczy tylko w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym(PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę i nr KRS. W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.
 
Należy wpisać: RR SP nr 4 w Wyszkowie ( to bardzo ważne , tylko wtedy ten 1 % zostanie przeznaczony na rzecz szkoły)
 
FUNDACJA „RODZICE SZKOLE” 
KRS: 0000268115
 
Rada Rodziców