Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Rekrutacja na r. szk. 2024/2025

Dodatkowe informacje:
  1.  Rekrutacja do klas 0 - tylko elektroniczne składanie wniosków
  2.  Rekrutacja do klas  1- wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie  szkoły 
 

Administratorem danych zawartych w podaniu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wyszkowie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sowińskiego 55, 07-200 Wyszków.
 
Dane przetwarzane są w celu realizacji i obowiązku szkolnego oraz przetwarzania w systemie Informacji Oświatowej. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty i Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.  Osobie, której dane dotyczą i jej opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i uzupełniania. Administrator Danych chroni posiadane dane z najwyższą starannością  i w zgodzie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Sowińskiego 55
07-200 Wyszków
tel. (29) 642 90 10
 
Prowadzimy także nabór uzupeniający do klas istniejących.

 

 

Pliki do pobrania