Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Składanie skarg i wniosków

Uprzejmie informujemy, że
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
(lub upoważniona przez niego osoba)
w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-9:00
przyjmuje interesantów w sprawie przyjęcia skarg oraz wniosków.